Yaratıcı tasarım

Yaratıcılık ve Tasarım
Tasarım, yaratıcılık isteyen bir olgudur. Sanatta veya grafik tasarım konularında yaratıcılık farklı algılansa da ortak özellikleri barındıran kavramlardır. Sanat alanında yaratıcılık kavramı; sanat dallarının kullandıkları dili öğrenmek ve yeteneklerle birleştirerek kendi yorumuyla bir sonuç ortaya çıkartmak işidir. Tasarımda yaratıcılık ise; çalışmanın neden yapıldığının sorgulanması ve bu noktadan hareket ederek ortaya işlevsel bir ürün otaya çıkartmaktır. Sanatçı, ortaya çıkaracağı eser ile ilgili baştan belli yargılara sahip oflamayabilmektedir. Tasarımda da ortaya çıkacak sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmadan kullanılan materyaller ve çalışma esnasında gündeme gelen eylemler ya da duygular ortaya çıkabilmektedir. Tasarımda ortada net bir amaç olsa dahi, tasarımcının özgür bir ruhla çalışması, kendi duygu ve düşüncelerini katarak bir sonuca ulaşması mümkündür. Bu nedenle tasarımcı kişilerde bir nebze de olsa sanatçı ruh olduğu söylenebilmektedir.
Yaratıcılık; kişinin sahip olduğu, duygu, düşünce, materyal, program vb. Unsurlarla kendi yeteneklerini ortaya koyarak bir sonuç elde etmesidir. Yaratıcı eserlerde ve çalışmalarda onu ortaya koyan kişinin karakter özelliklerinin, yaşam algısının ve o anki ruh halinin etkileri yansımaktadır. Yaratıcılık çalışma ve egzersizle öğrenilebilen, öğrenildikten sonra ise zamanla bir beceriye dönüşebilen güncel kavramdır. Genellikle yaratıcılık özelliği taşıyan kişilerin; çok çalışan, vazgeçmeden ilerleme tavrı olan ve araştırmacı karakter özellikleri olan kişiler olduğu görülmektedir. Yaratıcı kişilerin, esnek davranabilen ve orijinal fikirler üretebilen bireyler olduğu da söylenebilmektedir. Günümüzde özellikle grafik tasarım oldukça ilgi gören bir alandır. Bu alanda eğitim alarak özellikle bilişim dünyasına katkı sunan insan sayısı oldukça fazladır. Grafik; bir resim ya da yazıya ait, canlı, resim veya çizgilerden oluşan bir bütündür. Tasarım ise İngilizce plan olarak söylenen, sözlük anlamıyla ise; plan yapma, çizme, tertip etme, icat etme, yaratma gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Grafik tasarımda kişiler; sanat, teknik detaylar, endüstriyel görseller, yazı ve çizimleri, tüm çoğaltma tekniklerini, boyama ve çizim tekniklerini baskı yoluyla yapabilmeyi sağlamaktadır. Genellikle grafik tasarımcılar için, baskı amacıyla resmetmek ya da çizim yapmak, özel programlar vasıtasıyla resimler oluşturmak mümkündür. Bugün her alanda kullanılan grafik tasarımı programları ile etkileyici afişler, kitap kapağı tasarımları, kurumsal web tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı, dijital reklam, sosyal medya sayfa tarımları versus birçok çalışmayı yapmak mümkündür.
Grafik sanatlarda görsel öğeler ön planda olup, sanatla ayrılan en belirgin yönü ise genellikle baskı için hazırlanmış olmasıdır. Bu amaçla yapılan afiş, logo, ilan, broşür, etiket, kitap, kutu, tipografi, reklam versus ürünler günümüz dünyasında oldukça cazip ve kullanışlıdır. Geniş bir alana sahip olan grafik tasarımında teknolojik olanaklar, grafik tasarımcının yaratıcılığıyla birleştirilerek ortaya görsel bir sonuç çıkarılmaktadır. Grafik tasarımda amaç, görselleri teknoloji vasıtasıyla yansıtarak, her alanda dikkat çekici ürünler oluşturarak dikkatleri çekmektir.